Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Melden van hinder door vliegverkeer

hv_geluidshinder_2960.jpeg

Waarom melden?

Niet melden geeft verkeerd signaal.

Hoe vervelend ook, als er niemand meldt dat hij/zij hinder heeft van vliegverkeer, dan is de politieke uitleg dat het kennelijk wel meevalt. Het moeten nemen van maatregelen lijkt dan nog minder voor de hand liggend. Maar de kwartaalrapporten van Schiphol over hinder worden toch wel gelezen door de politiek. Als de cijfers uit de rapportage toename van hinder signaleren, dan geeft dat de bewonersplatforms “ammunitie” in het verzet.

Waar kunt u hinder door vliegverkeer melden?

U kunt hinder melden bij het Bewoners aanspreekpunt Schiphol via bezoekbas.nl. U kunt ook hinder melden op de door bewoners opgerichte site vliegherrie.nl.

Wilt u periodiek op de hoogte worden gehouden van de bij u laagst overgekomen vluchten? Meldt u dan aan voor de meldwekker op www.meldwekker.nl.

Waar moet u rekening mee houden als u hinder meldt?

Schiphol neemt de registratie van hindermeldingen serieus, maar sommige hindermelders niet. Als u te vaak hinder meldt, meer dan 500 keer per ‘gebruiksjaar’, dan worden uw meldingen niet is de statistieken opgenomen en wordt u neergezet als ‘veelmelder’ die er verder niet toe doet.

Houd er rekening mee dat u per melding een mini-enquête moet invullen. Schiphol wil onder andere graag weten waar u zich bevond, wat voor soort overlast u ervoer en sinds wanneer dat was.

Het is efficient en effectief als u niet te vaak maar wel minstens twee keer per maand een paar meldingen doet van hinder. U kunt hindertijdstippen even noteren en dan tweewekelijks even inloggen bij het Bewoners aanspreekpunt Schiphol. Op deze manier wordt uw signaal dat u hinder heeft met zo min mogelijk moeite toch duidelijk in de hinderstatistieken opgenomen.